HIRSCHSPRUNG - KUNSTSAMLER OG MÆCEN
I 1902 skrev Pauline og Heinrich Hirschsprung et gavebrev, hvormed de overdrog deres store samling af dansk kunst fra 1800-tallet til den danske stat og i 1911 slog det nybyggede museum dørene op for publikum.

TOBAKSFABRIKANTEN
Heinrich Hirschsprungs familie var af tysk-jødisk oprindelse. Faderen, Abraham Marcus Hirschsprung, der kom fra Friedberg ved Frankfurt, etablerede i 1826 en tobaksforretning i gavlen af Hotel d'Angleterre på hjørnet af Østergade 2 og Kongens Nytorv i København. Forretningen lå i hotelgavlens høje kælder.

Det var dog først, da sønnerne Bernhard og Heinrich Hirschsprung i 1859 overtog firmaet, at forretningen med cigarproduktion som speciale udviklede sig til en moderne, driftig virksomhed – helt i tråd med det "Wirtschaftswunder", der i 1870-80'erne forvandlede København til en moderne storby. I 1866 købte de to brødre en ubebygget grund på Gammel Holm, hvor marinen indtil 1859 havde holdt til. På grunden skulle der bygges en moderne fabrik til cigarfremstilling. Fabrikken blev opført i røde mursten i en historiserende rundbuestil inspireret af den italienske renæssancearkitektur. Bygningen ligger der endnu i dag på adressen Tordenskjoldsgade 7.

Brødrene havde også købt ejendommen i Østergade 6, hvor de i 1870 indrettede en ny moderne forretning, som den dag i dag stadig kan opleves på en gåtur på Strøget. Såvel facade som forretningens interiør eksisterer stadig – om end let ombygget.

GIFTERMÅL
I 1864 giftede Heinrich Hirschsprung sig med den livlige og smukke Pauline Jacobson (1845-1912), der kom fra en velhavende, stærkt troende jødisk familie.
De nygifte bosatte sig i "Plougs Gaard" på hjørnet af Højbro Plads og Ved Stranden, hvor deres fem børn kom til verden. Der var fire sønner, Robert Daniel (1865-1889), Oscar Heinrich (1867-1945), Ivar Lykke (1868-1894) og Einar Aage (1869-1909) samt en datter, Ellen Frederikke (1870-1948).

SAMLINGENS BEGYNDELSE
I 1866 købte Hirschsprung sit første maleri. Det var et lille genrebillede med titlen En lille pige lader en gammel mand lugte til en blomst af Julius Exner.

De følgende år fulgte adskillige køb, og i Hirschsprungs notesbog ses, at han i 1872 for alvor begyndte at samle kunst. Hirschsprung viste gennem flere køb sin store kærlighed til genremaleriet og den fortællende kunst. Også guldalderens malere som eksempelvis Eckersberg og Lundbye var blandt Hirschsprungs køb i 1870'erne.

I 1880 købte Hirschsprung J.Th. Lundbyes Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde fra 1847. Billedet var Hirschsprungs hidtil dyreste erhvervelse og blev købt på C.L. Bulls auktion, som efterfølgende blev omtalt i Ude og Hjemme. Her blev "den Lundbyeske Studie" nævnt som auktionens dyreste billede med hammerslag på 1720 kr. Erhvervelsen skal ses på baggrund af, at det var lykkedes Hirschsprung i 1878 at købe godt 578 tegninger og akvareller af Lundbye af kunstnerens brødre. Hirschsprung skrev: "...jeg har erhvervet en Skat; 6 Mapper med Studietegninger og Aquareller af Lundbye...De kan glæde Dem til ofte at see disse Rariteter, der er aldeles kostelige Tegninger deri!"

LIVET HOS FAMILIEN HIRSCHSPRUNG
Forfatteren Svend Leopold, der kom som gæst hos familien Hirschsprung, beretter malerisk i bogen Erindringer. Fra min første forfattertid, København 1928, om livet i Bredgade 43, hvor Hirschsprung gæstfrit inviterede kunstnere og andre kulturpersonligheder:

"Det Hirschsprungske Hjem var vist det skønneste i København. Alle de Malerier, der nu hænger ude i Hirschsprungs Musæum, hang dengang rundt om i de høje Værelser med de smukke Stuklofter, fra Loft til Gulv, og naar de elektriske Kroner var tændt om Aftenen, og Huset var fyldt med Gæster, var der noget ualmindeligt, ligefrem festligt straalende over dette rige Hjem, der ikke lignede noget andet. ..."

INTERNATIONALT UDSYN
I 1877 startede en voldsom debat i dansk kunstliv om den nationale kontra den internationale orientering og især om de nye kunstneriske strømninger fra Frankrig. Hirschsprung meldte sig - sikkert på baggrund af sine forretningsmæssige erfaringer - klart på den internationale side og satte gennem forskellige initiativer handling bag sin holdning. Bl.a. forsøgte han i 1877 at arrangere en udstilling af moderne fransk kunst i København, og han støttede en række kunstnere med rejselegater i forbindelse med Verdensudstillingen i Paris 1878, ligesom han i øvrigt senere ofte hjalp kunstnere, der var trængt.

Hans væsentligste indsats i denne henseende var nok at spænde det økonomiske sikkerhedsnet ud under den unge, talentfulde maler P.S. Krøyer. Hirschsprung sikrede Krøyer en ekstra lang studierejse med yderligere et års ophold i Italien, hvilket førte til malerens internationale gennembrud - og dermed hans betydelige andel i realismens gennembrud i dansk kunst.

I forbindelse med Hirschsprungs etablering af sit kommende museum samlede han en usædvanlig stor repræsentation af Krøyers arbejder, både større malerier og samlinger af forstudier, kartoner, tegninger og skulpturer.

UDSTILLINGEN I 1888
I 1888 lod Hirschsprung på opfordring sin kunstsamling udstille på Charlottenborg. Udstillingskataloget talte 313 numre hvoraf omkring 150 var malerier. Ca. 60 danske kunstnere var repræsenterede. Ud over disse talte samlingen tegninger, akvareller, pasteller og skulpturer.

Anmeldelserne af Hirschsprungs udstilling i 1888 viser, at samlingen allerede på dette tidspunkt havde fået sin egen karakter. Hirschsprung var i færd med at opbygge en repræsentativ samling af dansk kunst fra guldalderen til sin egen samtid. Dette mål afspejledes bl.a. i Hirschsprungs portrætgalleri, hvor han søgte at samle de betydeligste danske kunstnere.

Som resultat af udstillingssuccesen i 1888 besluttede Hirschsprung at skabe en samling, som kunne overgå til offentligt eje.

SAMLINGEN UDBYGGES
Allerede i årene op til Hirschsprungs udstilling på Charlottenborg 1888 havde han intensiveret indkøbene med en række væsentlige erhvervelser, der klart tog sigte på at styrke den moderne repræsentation i samlingen. I 1888 købte han Erik Henningsens Barnemordet fra 1886 direkte fra kunstnerens atelier. Billedets motiv var meget kontroversielt, og det satte med Georg Brandes sprogbrug "Problemer under Debat". Efter Hirschsprungs udstilling på Charlottenborg, hvor billedet blev vist offentligt første gang, hængte han billedet i stuen i Bredgade 45.

Særligt repræsentationen af Anna og Michael Ancher blev styrket efter Hirschsprungs udstilling i 1888. Det skete på kunstnerparrets auktion afholdt november 1888, hvor Hirschsprung bl.a. købte en skitse af Michael Anhcer En gammel mand ("Fattig Kristian") uden for sit hus en sommeraften fra 1883 og Anna Anchers En gammel kone i sin stue fra 1888.

I 1890'erne begyndte Hirschsprung at købe billeder af symbolister som Harald Slott-Møller, Vilhelm Hammershøi, L.A. Ring og siden Ejnar Nielsen. Han kunne i visse tilfælde stå noget tøvende overfor denne nye tendens i kunsten, men lyttede til gengæld meget til de yngre kunstinteresserede i kredsen, heriblandt kunsthistorikeren Emil Hannover, som Hirschsprung lærte at kende sidst i 1890'erne.

GAVEBREVET 1902
Allerede i 1900 havde Heinrich og Pauline Hirschsprung i hemmelighed deponeret et gavebrev i Kultusministeriet, mens A.P. Weis som juridisk rådgiver diskret førte forhandlinger med stat og kommune.

Men først i sommeren 1902 fandt Hirschsprung tiden moden til at offentliggøre gavebrevet samtidig med, at samlingen blev præsenteret på en stor udstilling på Charlottenborg. I gavebrevet forærede Hirschsprung hele sin samling af dansk kunst til den danske stat. Men Hirschsprung stillede samtidig betingelsen, at stat og kommune stillede grund og bygning til rådighed – helt i lighed med brygger Jacobsens krav i forbindelse med sit gavebrev vedrørende Ny Carlsberg Glyptotek.

Hirschsprungs krav om selvstændig bygning og ledelse gav imidlertid anledning til en mangeårig debat, hvor såvel rent politiske som mere kunstpolitiske synspunkter gjorde sig gældende. Først i 1907 blev Hirschsprungs krav i forbindelse med gavebrevet accepteret, og museumsbyggeriet kunne påbegyndes.

MUSEUMSBYGGERIET IGANGSÆTTES 1907
Endelig i 1907 faldt forhandlingerne på plads – og man kunne tage fat på opførelsen af arkitekt H.B. Storcks klassicistiske museumsbygning i Østre Anlæg i København.

Heinrich Hirschsprung døde året efter, i 1908, og museets indretning blev overdraget kunsthistorikeren Emil Hannover, der fra 1902 havde stået for katalogiseringen af samlingen og som også fik til opgave at indrette og ophænge samlingen. Emil Hannover ophængte malerierne kronologisk i Hirschsprungs ånd og indrettede museets små rum med guldalderens kunstnermøbler og andre kunstnerrelaterede møbler. Hannover blev også museets første direktør.

MUSEETS INDVIELSE 1911
Den Hirschsprungske Samling åbnedes i 1911 for offentligheden. Pauline Hirschsprung var med den 8. juli til indvielsen af museet, men døde det følgende år.

Til indvielsen holdt Emil Hannover festtalen, hvor han bl.a. sagde:

Mange Ord er ufornødne for at fejre Mindet om denne Samlings Stifter. Thi Samlingen selv er hans Mindes Monument. Vel at mærke ønskede han langt fra selv, at Samlingen skulde ses saaledes. Det var ikke et Monument for sig selv, men et Monument for den danske Kunst, han ønskede at rejse. Skønt tilhørende et borgerligt praktisk Erhverv og ikke skolet som Fagmand naaede han dette Maal. Han fik skabt en Samling, der ikke blot er rig paa enkeltvis skønne Værker, men hvis enkelte Værker synes samlede med klog Beregning som Bygningssten til et virkelig historisk Monument for den danske Kunst i dens første og foreløbig eneste Aarhundrede.
Langt mere end klog Beregning var det dog Beruselse, Begejstring, som var Drivfjederen i dette Værk.


Du kan læse mere om samlingens og mæcenens Hirschsprungs historie i bogen Hirschsprung - kunstsamler og mæcen af museets direktør Marianne Saabye.


Tilbage


INFO/
FIND VEJ:DEN HIRSCHSPRUNGSKE
SAMLING
Stockholmsgade 20
2100 København Ø

Tlf. 3542 0336
dhs@hirschsprung.dk


ÅBNINGSTIDER:

Mandag-tirsdag: lukket
Onsdag-søndag: 11-16

Lukket på grund af udstillingsopbygning 18.-29. juni 2018

Telefoniske henvendelser
Museets tlf. 3542 0336. Tir-fre kl. 10-14
Booking tlf. 3544 0951. Man-tor kl. 10-14

Entrépris: 85 kr.
Børn og unge under 18 gratis

Tilmeld dig nyhedsbrev her

FIND VEJ

Kontakt: MedarbejdereSøg på siden:
Loading