DET MODERNE GENNEMBRUDMan møder udtrykket "det moderne" overalt. Tilvæksten af nye ting, ideer og fænomener er kendetegnet ved det moderne eller moderniteten. Udtrykket 'moderne' fæstnede sig for alvor i folks bevidsthed i sidste halvdel af 1800-tallet og var knyttet til en række banebrydende fænomener: tekniske opfindelser, politiske opbrud, nye videnskabelige og filosofiske teorier og nye livsmønstre. Det er på dette tidspunkt, at man begynder at tale om det moderne samfund og det moderne menneske. Billedkunsten og digtningen begyndte at opfatte sig som talerør for det moderne, med god grund, for det var en ny kunst og en ny digtning, der banede sig vej med det moderne. Med en lånt betegnelse fra litteraturens verden kunne man kalde en stribe af periodens malere for det moderne gennembruds malere.Blindebuk

I 1860'erne var mange af de danske malere optaget af at definere en særlig dansk nationalsjæl. Det skete gennem landskabsmaleriet og som her med scener fra danske bondestuer. Det var idyliserende malerier som dette det moderne gennembrud kom til at gøre op med.Christen Dalsgaard. "Mon han dog ikke skulle komme?"

Et af genremaleren Christen Dalsgaards hovedværker, som også spiller på en romantisk opfattelse af livet på landet.Forårsfåreklipning på Lolland. Gråvejr

Joakim Skovgaard var blandt de første danske malere der lod sig inspirere af udlandets mere naturalistiske strømninger. Her er landidyllen afløst af en hård realisme.Summum jus, summa injuria. Barnemordet

Erik Henningsens (1855-1930) maleri fortæller en tragisk historie om en fattig ung pige. Hun har, tvunget af samfundets uskrevne love, taget sit nyfødte barns liv, og nu må hun underkaste sig samfundets skrevne lov. Socialrealisme var en vigtig del af det moderne gennembrud.Italienske landsbyhattemagere. Sora

Krøyer skildrer her menneskekroppen så sandfærdigt at man rynkede voldsomt på næsen, da billedet blev udstillet i København - i Paris var man derimod begejstret og Krøyer fik en medalje.Den syge mand

L.A. Ring var husmandssøn fra Sydsjælland og opvæksten på landet kom til at præge hans motivvalg. Afmagt og fattigdom går igen i mange af hans malerier, som her en syg mand i en beskeden bondestue.Portræt af min hustru. Malerinden Anna Ancher

I samtiden syntes man, at maleriet af den gravide Anna Ancher var alt for vovet og privat. Men Michael Ancher skildrede livet i Skagen - også sit eget - som en ægte moderne maler.I købmandens bod, når der ikke fiskes. Skagen

Fiskerne er for en gangs skyld ikke på havet, men får sig en pibe og en sludder hos den lokale købmand - en hverdagsscene fra P.S. Krøyers hånd.Pigen i køkkenet

Anna Ancher beskæftigede sig meget med hverdagens sysler - også de mere ydmyge som her en køkkenpige i færd med at rense grøntsager.Figurer i et landskab. Blinde Kristian og Tine i sandet.

Figurer i et landskab. Blinde Kristian og Tine i sandet er et billede af fattigfolk som Michael Ancher har malet uden romantisering.Hornbæk ved vintertid

Indtrykkene fra den nye franske kunst, som P.S. Krøyer bl.a. havde studeret i Paris på udstillinger i 1889, blev i billeder som dette transformeret til en ny nordisk impressionisme.Portræt af den svenske malerinde Jeanna Bauck

Det moderne gennembrud var også stærke kvinders tid. Som her i portrættet af maleren Jeanna Bauck - malet af en kvinde.Højvande

Det moderne gennembrud var også nye måder at male på - som her i Philipsens maleri, der har klare impressionistiske inspirationer.Portræt af Georg Brandes som foredragsholder

Krøyer har her portrætteret en af det moderne gennembruds hovedmænd - Georg Brandes.Portræt af en ung pige. Kunstnerens søster, Anna Hammershøi

Det moderne gennembrud gjorde op med gamle insititutioner og måder at gøre tingene på. Det blev dette maleri et symbol på nye vinde for tidens moderne malere."Glade jul"

Det moderne gennembruds malere tager os med helt ind i privatsfæren - som her hvor vi er med til juleaften hos familien Johansen.Den blinde. Gjern

Modellen Stella. I baggrunden Ariccia. Rom

INFO/
FIND VEJ:DEN HIRSCHSPRUNGSKE
SAMLING
Stockholmsgade 20
2100 København Ø

Tlf. 3542 0336
dhs@hirschsprung.dk


ÅBNINGSTIDER:

Mandag-tirsdag: lukket
Onsdag-søndag: 11-16

Lukket på grund af udstillingsopbygning 18.-29. juni 2018

Telefoniske henvendelser
Museets tlf. 3542 0336. Tir-fre kl. 10-14
Booking tlf. 3544 0951. Man-tor kl. 10-14

Entrépris: 85 kr.
Børn og unge under 18 gratis

Tilmeld dig nyhedsbrev her

FIND VEJ

Kontakt: MedarbejdereSøg på siden:
Loading